IDÉ banken
din enda bank

iconbar
about

Idébanken brinner för idéer

Idéer har potential att förändra världen. Företagets huvudsakliga verksamhet fokuserar på att hjälpa börsbolag i Sverige, andra europeiska länder och även Asien att expandera sin gränsöverskridande verksamhet. För detta ändamål har vårt företag lanserat affärs- och strategisk layout i Dubai, Dublin, London, Zürich och andra städer. Om du har relaterade affärsbehov, tveka inte att kontakta oss

about
about

Våra huvudsakliga affärsmål

Baserat på vår verksamhet och vårt breda utbud av partners runt om i världen, har vår styrelse beslutat att fokusera företagets huvudsakliga verksamhet på att hjälpa offentliga företag att expandera sin gränsöverskridande verksamhet. Börsbolag har ett visst önskemål om expansion och ekonomisk styrka. Vår verksamhet ger möjligheter för börsnoterade företag att fullt ut realisera sin potential, samtidigt som vi främjar den ekonomiska utvecklingen i utomeuropeiska länder.

about

Våra verksamheter

Startup

Att starta ett företag är ofta enklare än vad man tror. Med en god affärsidé samt med en frisk och stark målmedvetenhet så är du redan en bra bit på vägen. Vi på Idébanken kan snabbt se över, trimma och verifiera dina förutsättningar så att du kan snabbt kommer att känna dig trygg med att gå in i ditt åtagande fullt ut.

www.idebankenstartup.com »

Juristbyrå

Idébanken disponerar över en kompetent juristgrupp vilken besitter en bred kunskap inom lagar och regler för bolag samt inom civilrätt. Oavsett om det gäller företagsjuridik, affärsjuridik eller privatjuridik etc. så står vi beredda på just era frågor.

www.idebankenjurist.com »

Försäkring

Idébanken Försäkring jobbar med att hålla en dagsaktuell och noga analyserad totalbild över den mångfald av försäkringsalternativ vilka finns tillgängliga på marknaden. Tillsammans med dig ser vi över just dina behov och hjälper dig att hitta de optimala lösningarna.

www.idebankenforsakring.com »

Invest Online

Idébanken Invest Online assisterar dels företag med att börsnoteras och få tillgång till aktiekapital till verksamheten. Detta är oftast en omfattande process men där vi kan erbjuda certifierad konsultation inom IPO, nyemission etc. Vidare erbjuder Idébanken Invest Online även aktie- och fondrådgivning för privatpersoner och där vi kan erbjuda väl analyserade investeringsobjekt.

www.idebankinvestonline.com »

Media

Idébanken Media jobbar med att erbjuda strategisk och taktisk marknadsföring för företag. Vi jobbar övergripande med allt ifrån att skapa stabila företagsprofiler till en levande närvaro inom sociala medier. Idébanken Media besitter även en bred teknisk och praktisk kunskap och befinner sig i framkant med de senaste teknikerna och trenderna.

www.idebankenmedia.com »

HR

När ni behöver anställa är IDÉ banken HR den bästa partnern för rätt matchning. Du får även råd när det gäller arbetsrätt och avtal.

www.idebankenhr.com »

Idébanken Group stöttar din verksamhet till Dubai

Fördelar med att skapa ett företag i Dubai?
Det är lätt att skapa ett företag i Dubai, där det finns många gratiszoner grupperade efter “aktivitetssektor”. För att öka handeln har Dubais frizoner all infrastruktur som krävs för att ett internationaliseringsprojekt ska lyckas.
Obegränsade zoner lockar fler och fler företag som vill positionera sig själva i Mellanösternzonen som ett globalt nav som omfördelar hela Mellanöstern och Asien, dvs. Nå nästan 2 miljarder invånare. Vilken välsignelse för företag vars produkter är mer än förväntat!
* Du äger 100 % av kapitalet i ditt företag.
* Du kan återföra 100 % av kapital och vinster (det finns skatteavtal mellan stater och Förenade Arabemiraten som undantar dubbelbeskattning).
* Ingen lokal bolagsskatt under 15 år och på inkomst.
* Inga handelshinder eller kvoter för import och export, förfarandena är enkla.
* Inga begränsningar för att anställa utlänningar, 3 års uppehållstillstånd för Förenade Arabemiraten Du är närmare dina framtidsutsikter och kunder i Mellanöstern.

our-business
sv_SESwedish