Investerare

Bolagsordning

IDÉ bank (CSR FONDER SVERIGE AB) förvaltare och investerar i mindre företag med målet att uppnå högsta möjliga avkastning för våra kunder. Alla investeringar är långsiktiga och görs brett inom många olika sektorer.

bolagsordning

Aktien

ERBJUDANDET I SAMMANFATTNING

Pris: 32.67 SEK per B-aktie
Antal aktier: 420 miljoner st
Teckningssedel: 21 september– 20 oktober 2022
Insättning av pengar till depån innan: 20 oktober 2022 kl 23:59
Minsta teckning: 500 aktier, motsvarande 16335 SEK
Bolagets hemsida: www.idebankenab.com

aktien

Vid överteckning kan din tilldelning om du tecknar utan företräde, komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller så kan tilldelning helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du anmäler dig. Transaktionen kan avbrytas, dock ej efter det att ovillkorad handel med värdepappret inletts.

Tänk på

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

När en aktie är köpt kan kapitalbeloppet inte återbetalas, men det kan handlas. Aktiens nominella värde stiger och sjunker, vilket resulterar i en prisskillnad, vilket gör att innehavarens vinst och förlust förändras, vilket kan generera intäkter efter återförsäljning. Kapitalbeloppet kan inte återbetalas efter att aktien har köpts, eftersom kapitalet har investerats i företagets drift. Efter att aktieägaren köpt aktien kommer man naturligtvis att bli delägare i bolaget och åtnjuta rätten till bolagets utdelningar etc., men kapitalet har investerats under bolagets produktion och drift, alltså konsumeras det och kan inte tas tillbaka .

finansiell-information

Finansiell information

Investeringsrelationer (IR)-kontakt

Merve Ünlü

Email: invest@idebankenab.com
Adress: Råstavägen 17, 16954 Solna Sweden
Tel: 072 732 1111

ir-kontakt
en_GBEnglish