Affärsmål

Utöka gränsöverskridande verksamhet

Att expandera ditt företag är ett skrämmande steg för alla företagare eller entreprenörer – men oavsett om du planerar att gå in i ett land, en region eller flera länder, om du planerar att expandera globalt är beslutet mer komplext och risken är större. Att expandera gränsöverskridande verksamhet är ett nödvändigt men dyrt drag för många offentliga företag, för utan noggrann planering och organisation kan företag med liten erfarenhet av att nå nya marknader drabbas av omedelbar förlust av affärer och skada företagets varumärkesrykte till den grad att framtida expansion planerar kan vara i större risk. Att flytta från en bekant verksamhetsmiljö till en obekant framväxande ekonomi innebär betydande utmaningar, såsom behovet av att effektivt hantera regelverk och kulturella skillnader. Vi har ett brett utbud av partners över hela världen, och vårt företags huvudsakliga verksamhet är att hjälpa börsnoterade företag att expandera sin gränsöverskridande verksamhet.

Vår affärsfördel

Våra huvudsakliga affärsmål

Företagets huvudsakliga verksamhet fokuserar på att hjälpa börsbolag i Sverige, andra europeiska länder och även Asien att expandera sin gränsöverskridande verksamhet. För detta ändamål har vårt företag lanserat affärs- och strategisk layout i Dubai, Dublin, London, Zürich och andra städer. Om du har relaterade affärsbehov, tveka inte att kontakta oss

[/vc_section]

en_GBEnglish